Over Gidsvoorbeleggen.nl
De website Gidsvoorbeleggen.nl (“deze website”) wordt ontwikkeld en beheerd door The Investor Media Company.

Inhoud
De door The Investor Media Company op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Aanbiedingen op deze website worden verstrekt door de aanbieder van de aanbieding en niet door The Investor Media Company.
De informatie die door The Investor Media Company wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.
Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
Informatie geplaatst door of van derden, zoals aanbiedingen, vallen onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Voor de juistheid en volledigheid kan door The Investor Media Company niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
The Investor Media Company kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. The Investor Media Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. The Investor Media Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van aanbiedingen op deze website, en van websites die niet door The Investor Media Company zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van The Investor Media Company.
Ondanks grote zorg voor de veiligheid van deze website kan The Investor Media Company niet garanderen dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden door middel van deze website of de onderliggende techniek kunnen worden uitgewisseld en The Investor Media Company accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder uitdrukkelijk toestemming van The Investor Media Company of rechthebbende van de informatie. Afnemer is verplicht aanwijzingen van The Investor Media Company omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Op deze website is Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden bij een Nederlandse rechter beslecht.

Copyright derden
De op deze website door The Investor Media Company verstrekte informatie is met zorg geplaatst. Wanneer een rechthebbende meent dat haar rechten door de op deze website verstrekte informatie, geplaatst door The Investor Media Company of een derden, zijn geschonden, kan de rechthebbende dit kenbaar maken door haar verzoek te zenden aan The Investor Media Company. De informatie zal, na positieve beoordeling van het verzoek, zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Privacy & gebruik van cookies
The Investor Media Company kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren. Deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. In de Privacyverklaring wordt nader toegelicht hoe er om wordt gegaan met cookies en de verzamelde gegevens.