feedback
Beginnen met beleggen in aandelen, beleggingsfondsen & ETF's
 

Dividend als beleggingsrendement

Dividend is een uitkering aan de aandeelhouders van een bedrijf. Over het algemeen is dividend een winstuitkering, maar ook bij verlies kan dividend uitgekeerd worden. De hoogte van het dividend wordt vastgesteld door de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd.

Recht op dividend

Alle beleggers die voor de ex-dividend datum aandelen van het beursfonds in bezit hadden, hebben recht op dividend. Als het aandeel ex-dividend is, dan wordt hiermee bedoeld dat het aandeel geen recht meer geeft op dividend. Na ongeveer twee tot drie beursdagen volgt de dividend registratiedatum of record date. Vanaf deze datum geeft het aandeel recht op het volgende dividend. De registratiedatum wordt vaak aangeduid als de dividend record date en is het feitelijke moment waarop vastgesteld wordt welke beleggers recht hebben op het dividend (op basis van de ex-dividend date).

Hoogte van het dividend

De hoogte van het dividend wordt door de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. Het dividend is voor alle gewone aandelen gelijk. Het dividend voor preferente aandelen en prioriteitsaandelen kan afwijken van het dividend voor de gewone aandelen.

Uitbetaling dividend

Het dividend kan uitgekeerd worden in geld of in aandelen. Uitkering in geld wordt cashdividend genoemd. Uitkering in aandelen wordt stockdividend genoemd. Een combinatie van beide is vaak ook mogelijk. In sommige gevallen wordt het dividend uitgekeerd in aandelen van een dochteronderneming. De periode waarin de beleggers kunnen kiezen op welke manier zij het dividend willen ontvangen wordt de keuzeperiode genoemd.

Sommige beursfondsen keren meerdere keren per jaar dividend uit. Er wordt dan tussentijds dividend uitgekeerd in de vorm van een vooruitbetaling. Dit wordt interimdividend genoemd. In geval van interimdividend volgt als laatste uitkering het slotdividend. Het slotdividend is de eindafrekening en wordt bepaald door de hoogte van het dividend min het reeds uitgekeerde interimdividend.

De datum waarop het dividend wordt uitbetaald of de nieuwe aandelen worden geleverd, wordt de betaalbaarstellingsdatum genoemd.

Stockdividend

Bij stockdividend geldt een omwisselverhouding die bepaald hoeveel nieuwe aandelen de belegger ontvangt voor het dividend. De omwisselverhouding wordt door het beursfonds bekend gemaakt. Voor het berekend van de omwisselverhouding wordt gekeken naar de gemiddelde beurskoers van het aandeel en het handelsvolume.

Superdividend

Als een beursfonds een grote kaspositie heeft dan wordt soms eenmalig een hoog dividend uitgekeerd. Dit wordt ook wel superdividend genoemd. De voornaamste reden van een grote kaspositie is bij de verkoop van een dochteronderneming of een ander onderdeel van het bedrijf.

Dividend pay-out ratio

De verhouding tussen de winst van het bedrijf en het bedrag dat aan dividend wordt uitgekeerd, wordt de pay-out ratio genoemd.

Meer artikelen over Dividend als inkomstenbron

Deel dit artikel met uw netwerk

Facebook Twitter Linkedin

Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Dividend - Wikipedia, the free encyclopedia
Introduction To Dividends: Introduction | Investopedia

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Bericht voor bezoekers
Wij maken gebruiken van cookies voor onderzoeksdoeleinden en om uw gebruikerservaring op deze website te verbeteren. Uw privacy vinden wij van belang en de door deze website verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.

Wij maken gebruiken van cookies voor onderzoeksdoeleinden en ter verbetering van uw gebruikerservaring. Uw privacy vinden wij van belang en de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd.