Beleggen op de golven

Om goed te kunnen beleggen moet men visie hebben. Men moet de toekomst kunnen lezen en inschatten wat die zal brengen. Dat is echter niet evident. Nochtans voorspellen de auteurs van dit boek dat we in de komende tien jaar een periode van wereldwijde economische groei tegemoet gaan. Ze baseren deze visie op de studie van de diverse kortere en langere golven in de economie.

Aan de hand daarvan gebruiken ze een beleggingskaart die reeds gedurende decennia houvast heeft geboden en waarop de lange golf, ook wel de Kondratieffgolf genoemd, zichtbaar is. Op die golf worden de zes belangrijke scenario’s zichtbaar die zich op lange termijn voordoen met hun vaste volgorde: herstel, creatieve transformatie, voorspoed, recessie, chaotische neergang en depressie.

In welk scenario de economie belandt, hangt onder meer af van hoe sterk bepaalde machten in de maatschappij zich verhouden. Die verschuiving van de machten gaat in een vaste cyclus en veroorzaakt de lange golf in de economie met zijn langdurig gemiddeld goede en slechte tijden.

In de huidige fase staan het bedrijfsleven en individuen sterk, en dat staat borg voor een hoge stijging van de productiviteit en innovaties. Toename van de productiviteit is vele malen belangrijker voor economische groei dan schuldafbouw. Daarom gaan we wereldwijd – met de Emerging Markets voorop – een sterke groei tegemoet, vooral als de overheid zijn nieuwe macht inzet door te investeren in infrastructuur.

Auteur
Gerhard Ter Veer & Peter Vermeulen

Taal
Nederlands

Tekst en afbeeldingen: BOL.com

Korte samenvatting

Collecties

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.