Crisiseconomie

Crises lijken op orkanen: ze verlopen betrekkelijk voorspelbaar, maar kunnen van richting veranderen, bedaren, en zelfs spontaan weer aanzwellen. Dit boek schetst de methoden waarmee deze economische stormen gevolgd, onderzocht, voorspeld en zelfs voorkomen kunnen worden. Het tracht aan te tonen hoe we onze financiële ‘dijken’ kunnen versterken om toekomstige stormen beter te doorstaan. Nouriel Roubini is hoogleraar economie aan New York University’s Stern School of Business. Hij verwierf internationale faam, en de bijnaam Dr. Doom, toen hij ruim voor 2008 de kredietcrisis en de Grote Recessie in detail voorspelde. Stephen Mihm doceert economische geschiedenis aan de University of Georgia.

Auteur
Nouriel Roubini & Stephen Mihm

Taal
Nederlands

Tekst en afbeeldingen: BOL.com

Korte samenvatting

Collecties

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.