De kunst van het traden

De schrijvers stellen dat veel particuliere beleggers in spannende tijden een speelbal van hun emoties worden, waardoor hun portefeuille vaak helemaal de verkeerde kant opgaan. Zij stellen dat de juiste “mindset” het verschil maakt tussen consistente winsten en oplopende verliezen. Toch besteden maar weinig boeken hier voldoende aandacht aan.

In dit eerste Nederlandstalige beleggersboek over de traders mindset komen de voorwaarden voor succes vanuit verschillende invalshoeken aan bod. Direct toepasbare informatie over money management en systemen, én gouden tips van grote trendtraders maken De kunst van het traden tot een compleet en onmisbaar boek voor particuliere traders en beleggers. De eigen ervaringen van de auteurs op weg naar succes maken het ook tot een persoonlijk boek.

De schrijvers stellen dat hun boek een middel is waarmee serieuze traders en actieve beleggers betere resultaten kunnen behalen. Dat kan echter alleen als de beleggers de confrontatie met zichzelf aangaan en werk maken van de aandachtspunten die het succes in de weg staan. Dit boek biedt daar vele handvatten voor.

Taal
Nederlands

Tekst en afbeeldingen: BOL.com

Korte samenvatting

Collecties

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.