Beleggen in obligaties als aanvulling op uw portefeuille

In dit artikel gaan we in op beleggen in obligaties en welke rol obligaties in uw portefeuille kunnen innemen.

Inhoudsopgave

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding.

Risico-opslag en spread

De spread bij obligaties is het verschil in effectief rendement (marktrente) met ‘veilige’ staatsobligaties zoals Duitse 10-jarige staatsobligaties. Als die laatste een effectief rendement hebben van bijvoorbeeld 0,5% en een bedrijfsobligatie met dezelfde looptijd doet 3,5%, dan is de risico-opslag (of spread) van die bedrijfsobligatie 3%. Typische spreadproducten zijn hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten. Dit zijn risicovollere leningen: de belegger wordt beloond met hogere rente voor het accepteren van dat risico.

Convertible

Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen.

Covered bond

De term covered bond is een aanduiding voor een bijzondere vorm van een obligatie, waarbij aan de houders van de obligatie in enige vorm een extra zekerheid is verschaft. Tegenover de schuld die de uitgever van de obligaties heeft aan de houders ervan, staat een vordering die hij op een of meer derden heeft.

Junk bonds

Junk bonds zijn obligaties in bedrijven met een lage kredietwaardigheid.

Hybride effecten

Hybride effecten zijn effecten dat zowel elementen van schulden als aandelen bevatten. Een voorbeeld hier is een converteerbare obligatie. Dit is een obligatie die kan worden omgewisseld in de onderliggende aandelen.

Lees verder over dit onderwerp

Korte samenvatting

Collecties

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.