Beleggen in scheepvaart door participatie in CV’s

Het beleggen in de scheepvaart is vooral bekend geworden door de reclames rondom de televisieuitzendingen Business Class. Beleggen in de scheepvaart gaat veelal door participatie in een scheeps-CV. Samen met andere beleggers investeert u dan in een bepaald schip of een vloot van schepen. Het rendement van beleggen in de scheepvaart bestaat in basis uit de opbrengsten van de exploitatie en de uiteindelijke verkoop van het schip.

Wat is een scheeps-CV?

Een scheeps-CV is een commanditaire vennootschap. Door participatie in een wordt de belegger een stille vennoot en financiert de belegger een gedeelte van de aanschaf en/of exploitatie van een (zee)schip. Als stille vennoot is de belegger verantwoordelijk voor de hoogte van zijn inleg, de beherende vennoten dragen de hoofdelijke aansprakelijkheid. De looptijd van een CV kan variëren, maar is over het algemeen tussen de zeven en twaalf jaar.

Beleggen in de scheepsvaart risicovol?

In principe hoeft beleggen in de scheepvaart niet risicovol te zijn. Er zijn echter wel een aantal factoren waardoor participatie in scheep-CV’s een risico kunnen zijn voor de belegger.

Ter eerste heeft de economische crisis gezorgd dat het aantal (zee)vrachten sterk is afgenomen. Om de schepen in de vaart te houden, kiezen sommige rederijen noodgedwongen om de vrachten tegen scherpe prijzen aan te bieden. Als gevolg van de teruggelopen opbrengsten per vracht verkeren een aantal CV’s in de rode cijfers. Laat u dus goed informeren, voordat u deelneemt aan een CV. De Stichting CV in Nood verenigt beleggers in scheeps-CV’s en ondersteunt hen in geval van problemen met de beherende vennoten.

Ten tweede is participatie vaak pas mogelijk vanaf 25.000 Euro. Voor veel beleggers is dit een aanzienlijk deel van hun te beleggen kapitaal. Hierdoor kan de deelname in de scheeps-CV en te groot deel van hun portefeuille vormen en spreiding in gevaar brengen.

Soorten schepen

Er zijn verschillende soorten schepen waarin via een CV geïnvesteerd kan worden. Over het algemeen betreft het containerschepen die gebruikt worden om kleinere havens aan te kunnen doen die voor zeeschepen niet toegankelijk zijn. De exploitatieopbrengsten van dit soort schepen zijn sterk afhankelijk van de transportprijzen en kunnen per dag verschillen. De capaciteit van een containerschip wordt genoteerd in TUE. Eén TUE is 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog. Andere type schepen die veel voorkomen zijn tankers voor transport van vloeistoffen of bulkschepen voor gestorte ladingen.

Aandachtspunten beleggingsvorm

  • Door de afgenomen opbrengsten voor (zee)vrachten, verkeren een groot aantal CV’s in de rode cijfers. Hierdoor is het risico van een faillisement aanwezig.
  • Scheeps-CV’s zijn een lange termijn beleggingen. In de regel moet voor een periode tussen de zeven en twaalf jaar.
  • Participatie in een scheeps-CV’s is vaak pas mogelijk vanaf 25.000 Euro.

Aanbieders van scheeps-CV’s

Bronnen:
Wikipedia
Website VEB
Website CV in Nood

Korte samenvatting

Collecties

Gerelateerde boeken

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.