De Core-satellite methode

De Core-satellite methode is een beleggingsstrategie die toegepast wordt op de beleggingsportefeuille. De Core-satellite methode wordt door beleggers gebruikt voor het indelen van de portefeuille. Het doel is om te komen tot een portfolio met een goede vermogensspreiding en het beperken van het risico.

De beleggingsportefeuille

Bij de Core-satellite methode wordt de portfolio opgebouwd uit een vaste kern met daar omheen een aantal satellieten. De vaste kern vormt de basis van de portfolio en vertegenwoordigd het grootste gedeelte van het beleggingsvermogen. Bijvoorbeeld zeventig procent. De naam van deze methode is een afgeleidde van het planetarium, waar kleinere satellieten (manen) om een planeet draaien.

Beperken van het beleggingsrisico

Het uitgangspunt bij de Core-satellite methode is dat de vaste kern de solide basis vormt. De satellietes daarentegen kunnen risicovolle investeringen zijn met een hogere rendementskans.

Bij de Core-satellite methode speelt de vaste kern een belangrijk rol. Welke vaste kern een belegger kiest is afhankelijk van zijn of haar risicoprofiel. Een aantal voorbeelden van vaste kernen zijn: Indexbeleggingen, obligaties of beursfondsen met een laag risicoprofiel.

De Core-satellite methode voor actieve beleggers

De vaste kern is vaak een langere termijn investering met bijvoorbeeld dividendrendement. De omliggende satellietes kunnen kortlopende beleggingen zijn. Hierdoor is deze beleggingsstrategie bruikbaar voor actieve beleggers. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing is de Core-satellite methode tegenwoordig ook populair bij vermogensbeheerders en institutionele beleggers.

Toepasbaarheid van de Core-satellite methode

De Core-satellite methode wordt door beleggers niet alleen toegepast op de aandelenportefeuille, maar ook om een mix te vinden tussen verschillende beleggingsvormen. Bijvoorbeeld een kern op basis van obligaties of fondsbeleggingen en satellieten op basis van aandelenbeleggingen of investeringen in start-ups.

Bronnen:
Wikipedia, Website UBS, Artikel Allard Gunnink op Z24, Artikel op website Lohman consultants

Korte samenvatting

Collecties

Gerelateerde boeken

Elliott Wave Techniques Simplified

How to Use the Probability Matrix to Profit on More Trades The forecasting skills you need to draw impressive returns in today’s markets. Elliott Waves

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.