Dividend als beleggingsrendement

Dividend is een uitkering aan de aandeelhouders van een bedrijf. Over het algemeen is dividend een winstuitkering, maar ook bij verlies kan dividend uitgekeerd worden. De hoogte van het dividend wordt vastgesteld door de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd.

Inhoudsopgave

Recht op dividend

Alle beleggers die voor de ex-dividend datum aandelen van het beursfonds in bezit hadden, hebben recht op dividend. Als het aandeel ex-dividend is, dan wordt hiermee bedoeld dat het aandeel geen recht meer geeft op dividend. Na ongeveer twee tot drie beursdagen volgt de dividend registratiedatum of record date. Vanaf deze datum geeft het aandeel recht op het volgende dividend. De registratiedatum wordt vaak aangeduid als de dividend record date en is het feitelijke moment waarop vastgesteld wordt welke beleggers recht hebben op het dividend (op basis van de ex-dividend date).

Hoogte van het dividend

De hoogte van het dividend wordt door de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. Het dividend is voor alle gewone aandelen gelijk. Het dividend voor preferente aandelen en prioriteitsaandelen kan afwijken van het dividend voor de gewone aandelen.

Uitbetaling dividend

Het dividend kan uitgekeerd worden in geld of in aandelen. Uitkering in geld wordt cashdividend genoemd. Uitkering in aandelen wordt stockdividend genoemd. Een combinatie van beide is vaak ook mogelijk. In sommige gevallen wordt het dividend uitgekeerd in aandelen van een dochteronderneming. Om bedrijfsstrategische redenen bieden niet alle beursfondsen de optie om zelf te kiezen of het dividend uitgekeerd moet worden in cash of in aandelen. Wordt deze optie wel geboden, dan geldt er vaak een periode waarin de beleggers hun keuze via hun broker bekend kunnen maken, dit wordt de keuzeperiode genoemd.

Sommige beursfondsen keren meerdere keren per jaar dividend uit. Bijvoorbeeld ieder halfjaar of ieder kwartaal. Er wordt dan tussentijds dividend uitgekeerd in de vorm van een vooruitbetaling. Dit wordt interim dividend genoemd. In geval van interim dividend volgt als laatste uitkering het slotdividend. Het slotdividend is de eindafrekening en wordt bepaald door de hoogte van het dividend min het reeds uitgekeerde interim dividend.

De datum waarop het dividend wordt uitbetaald of de nieuwe aandelen worden geleverd, wordt de betaalbaarstellingsdatum genoemd. In dit artikel leest u meer over de belangrijke datums rondom het dividend.

Selecteren van dividendaandelen

Vaak zoeken beleggers dividendaandelen met de hoogste pay-out. Toch is dat niet de beste selectiecriteria. Het is namelijk veel belangrijker dat het dividend over een langere periode aangehouden kan worden. Een risico van een (te) hoge pay-out ratio is dat het op termijn niet meer op te brengen is door het beursfonds. Soms komen de bedrijven er zelfs door in financiële problemen.

Het is dus veel interessanter om te zoeken naar aandelen die:

  1. Het dividend stabiel houden of steeds licht verhogen, en;
  2. De pay-out ratio redelijk stabiel is en bijvoorkeur laag/niet te hoog is.

Termen die horen bij dividendbeleggen

Stockdividend

Bij stockdividend geldt een omwisselverhouding die bepaald hoeveel nieuwe aandelen de belegger ontvangt voor het dividend. De omwisselverhouding wordt door het beursfonds bekend gemaakt. Voor het berekenen van de omwisselverhouding wordt gekeken naar de gemiddelde beurskoers van het aandeel en het handelsvolume.

De populariteit onder bestuurders van beursgenoteerde bedrijven om dividend uit te keren in aandelen, neemt de laatste jaren sterk af. Uitkeren in aandelen biedt het bedrijf als voordeel dat er geen cash-out is. Hier staat tegenover dat er wel verwatering plaatsvindt omdat er meer aandelen in omloop komen. De afname van de populariteit van stock dividend is toe te schrijven aan de toegenomen cashflow bij de beursfondsen en de lage leenrente. Hierdoor is er geen gebrek aan cash en gaat de voorkeur uit naar uitkering van het dividend in cash.

Superdividend

Als een beursfonds een grote kaspositie heeft dan wordt soms eenmalig een hoog dividend uitgekeerd. Dit wordt ook wel superdividend genoemd. De voornaamste reden van een grote kaspositie is bij de verkoop van een dochteronderneming of een ander onderdeel van het bedrijf.

Pay-out ratio

De verhouding tussen de winst van het bedrijf en het bedrag dat aan dividend wordt uitgekeerd, wordt de pay-out ratio genoemd. Op deze website vindt u de pay-out ratio’s voor de beursgenoteerde bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een Nederlandse aandelenbeurs.

Dividendrendement

Dividendrendement is het verwachte dividend gedeeld door de huidige beurskoers van het aandeel. Het is belangrijk om u altijd te bedenken dat het op basis van een verwachting is en de realiteit anders kan zijn. De koers van een aandeel is van veel factoren afhankelijk en het uitkeren en de hoogte van het dividend zijn geen vanzelfsprekendheid! Desalniettemin is het dividendrendement een handige indicator waarmee beleggers de verhouding tussen het dividend en de beurskoers eenvoudig kunnen visualiseren.

Dividendrente

Dividendrente is het dividendrendement als percentage van de de oorspronkelijk aanschafprijs van het aandeel.

Dividendaristocraten

Dividend Kings zijn bedrijven die meer dan 25 jaar op rij hun dividend gelijk hebben gehouden of verhoogd hebben. Soms wordt overigens 10 jaar aangehouden, zoals bijvoorbeeld in de S&P Europe 350 Dividend Aristocrats index.

Dividend Kings

Dividend Kings zijn bedrijven die meer dan 50 jaar op rij hun dividend gelijk hebben gehouden of verhoogd hebben.

Bronbelasting

Dividendbelasting wordt in het buitenland vaak bronbelasting genoemd.

Bronnen:
Dividend – Wikipedia, the free encyclopedia
Introduction To Dividends: Introduction | Investopedia

Lees verder over dit onderwerp

Blondjes Beleggen Beter

In 7 stappen naar simpel en succesvol beleggen In Blondjes beleggen beter neemt financieel journaliste Janneke Willemse je mee tijdens je eerste stappen op de

Wat is dividendbeleggen? Zo werkt het en genereert u inkomsten

Door de lage spaarrente is dividend bij veel beleggers topprioriteit geworden. Dividend is een uitkering aan de aandeelhouders van een bedrijf. Een te hoog dividend staat de duurzaamheid van het dividend op de lange termijn in de weg. Een stabiele dividenduitkering over een aantal jaren is wenselijk.

Korte samenvatting

Collecties

Blondjes Beleggen Beter

In 7 stappen naar simpel en succesvol beleggen In Blondjes beleggen beter neemt financieel journaliste Janneke Willemse je mee tijdens je eerste stappen op de

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.