Investeren in grond als belegging

Maak kennis met beleggen in percelen grond. In dit artikel komen de belangrijkste zaken aanbod over investeren in landbouwgrond, grond voor stadsuitbreidingen en andere percelen of kavels.

Mogelijk rendement

Het rendement bij investeren in grond heeft veelal als grondslag dat grond schaarser wordt en daardoor meer waard wordt. Daarnaast is er een aanzienlijke waardeverhoging haalbaar wanneer het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Rendement door een bestemmingsplanwijziging gaat er vanuit dat de grond meer waard wordt doordat het bestemmingsplan veranderd. Bijvoorbeeld van landbouwgrond naar bouwgrond.

Tips voor beleggen in grond

  • Doe zelf onderzoek naar de marktwaarde van de grond.
  • Bij het Kadaster kan de recente verkoopprijzen van grond opgevraagd worden.
  • De geschetste rendementen zijn soms onrealistisch hoog, vraag na waarop de prognoses zijn gebaseerd.

De AFM over beleggen in grond

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt in een persbericht over de risico’s van beleggen in grond. De AFM heeft geconstateerd dat er in een aantal gevallen geadverteerd wordt met mooie rendementen door te speculeren op bestemmingsplanwijzigingen. In de meeste gevallen is het echter onzeker of en wanneer er een aanpassing van het bestemmingsplan komt en wat dan het rendement is.

De AFM raadt consumenten die overwegen om in grond te investeren aan om vooraf goed onderzoek te doen. Daarbij kan in ieder geval rekening worden gehouden met het volgende:

Aanbieders van beleggingen in grond kunnen vrijgesteld zijn van de vergunningplicht (bijvoorbeeld door het hanteren van een minimale investering van 50.000 euro). Ook als er sprake is van een vrijstelling gelden er bepaalde plichten. Zo moet de vrijgestelde aanbieder bij zijn aanbod in alle reclame-uitingen en documenten vermelden dat hij niet vergunningplichtig is en niet onder toezicht staat van de AFM.

Indien er wel een AFM-vergunning is uitgegeven, neemt dat niet alle risico’s weg. De prijs die de belegger betaalt is vaak een stuk hoger dan de prijs die de verkoper heeft betaald. Voor beleggers is het daarom van belang zelf goed onderzoek te doen om te bepalen of de gevraagde prijs marktconform is.

De in het vooruitzicht gestelde hoge winst op de belegging in grond is gebaseerd op een mogelijke bestemmingsplanwijziging. De kans dat dit gebeurt, is zeer ongewis. Ook hier is goed onderzoek van belang om zelf het risico dat een bestemmingsplanwijziging uitblijft, goed te kunnen inschatten. In het vooruitzicht gestelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. In meerdere gevallen heeft de AFM geconstateerd dat de in het vooruitzicht gestelde rendementen onrealistisch hoog zijn.

Weblinks over beleggen in grond

Bronnen:
Website AFM

Lees verder over dit onderwerp

Beleggen in goud en goudaandelen

De interesse in goud als belegging, is door de onstabiele aandelenbeurs explosief gestegen. Beleggers investeren massaal in goud en beleggen in deze vorm is dan

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed neemt toe aan populariteit. Beleggen in vastgoed kan in veel verschillende soorten onroerend goed, bijvoorbeeld woningen, winkelpanden, kantoorpanden en vakantiewoningen. Is beleggen

Korte samenvatting

Collecties

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.