Investeren in hout

Beleggen in hout of hardhout heeft bij het grote publiek een slechte naam. Vooral door enkele, in de media breed uitgemeten, gevallen van fraude. Is beleggen in hout werkelijk zo’n risicovolle investering of kan het ook op een veilige manier?

Toenemende vraag naar duurzaam hout

Er wordt verwacht dat de komende jaren de vraag naar duurzaam geproduceerd hout zal toenemen. De bevolkingsgroei zorgt voor een toenemende marktvraag en de maatschappelijke druk zorgt voor meer behoefte aan duurzaam geproduceerd hout. Daarnaast neemt het aanbod af.

Het beleggen in hout is een lange termijnbelegging met doorgaans een looptijd van 8 tot 22 jaar. Beleggen in hout vindt voornamelijk op participatiebasis plaats. Met name hardhout zoals teak- of robiniahout is populair om in te investeren.

Beleggen in hout risicovol?

Een aantal dubieuze beleggingsaanbieders hebben hout als beleggingsvorm een slechte naam bezorgd. De Palm Invest affaire staat veel investeerders nog op het netvlies. In november 2010 heeft de AFM nog een aantal aanbieders een dwangsom opgelegd wegens het niet verstrekken van informatie.

Toch kan beleggen in hout een solide langetermijnbelegging zijn. Door vooraf informatie in te winnen over de aanbieder kan het risico verlaagd worden. De eerste stap is het controleren of de AFM een vergunning heeft afgegeven. Daarnaast is het zinvol om te controleren of de aanbieder niet op de waarschuwingslijst van de AFM voor komt.

Aandachtspunten beleggen in hout

  • Het beleggen in hout vereist inhoudelijke kennis van het beleggingsobject.
  • De afgelopen jaren zijn er tal van frauduleuze belegingsfondsen actief geweest. Raadpleeg de AFM om te controleren of een aanbieder een vergunning heeft.

Bronvermelding
Website AFM
Website Morningstar

Lees verder over dit onderwerp

Beleggen in goud en goudaandelen

De interesse in goud als belegging, is door de onstabiele aandelenbeurs explosief gestegen. Beleggers investeren massaal in goud en beleggen in deze vorm is dan

Crowdfunding als beleggingsvorm

Crowdfunding wordt volwassen en wordt door steeds meer beleggers ontdekt als alternatieve beleggingsvorm. Crowdfunding is het mobiliseren van een groep beleggers die met een klein

Korte samenvatting

Collecties

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.