Jaarverslagen van beursbedrijven lezen

Het lezen van jaarverslagen is een vast onderdeel van de fundamentele analyse van aandelen. Het doorgronden van de jaarverslagen is voor veel beleggers niet eenvoudig. De jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen staan vol ingewikkelde termen en getallen. In dit artikel worden de verschillende onderdelen van een jaarverslag van beursgenoteerde bedrijven onder de loep genomen.

Inhoudsopgave

Onderdelen van een jaarverslag

De structuur van het jaarverslag is bij veel beursbedrijven op hoofdlijnen gelijk. Naast een hoofdstuk voor de financiële cijfers, vormen de beloning van het topmanagement en het resultaat van het duurzaamheidsbeleid een vast onderdeel van een jaarverslag van een beursgenoteerd bedrijf.

Financiële cijfers

Dit onderdeel van het jaarverslag bestaat meestal uit een geconsolideerde winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht. Veel beursgenoteerde bedrijven bestaan uit een paraplu van bedrijven. Met geconsolideerd wordt bedoeld dat de resultaten van de dochterondernemingen ook zijn opgenomen.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een overzicht dat de financiële resultaten van het bedrijf inzichtelijk maakt. Het wordt ook wel de resultatenrekening genoemd. Op de winst- en verliesrekening staan voor beleggers interessante zaken. Zaken die zij kunnen gebruiken om een verwachting te maken van de toekomstige bedrijfsresultaten of om te vergelijken met andere beursfondsen.

De winst- en verliesrekening geeft onder meer inzicht in de volgende zaken:

 • Omzet is het totaal van de opbrengst van de verkopen, of de inkomsten uit huur bij vastgoedbedrijven en de rente bij banken.
 • Bedrijfskosten zijn de som van de verschillende kostensoorten die een bedrijf kent. Bijvoorbeeld de kosten voor onderzoek, ontwikkeling en verkoop van producten of diensten. De kostensoorten verschillen per bedrijf.

Balans

De balans geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een beursgenoteerde onderneming.

De balans geeft onder meer inzicht in de volgende zaken:

 • Bezittingen zijn alle eigendommen van het bedrijf zoals gebouwen, grond en inventaris, maar ook financiële deelnemingen in andere bedrijven.
 • Schulden zijn de leningen van een bedrijf, maar ook de nog te betalen leveranciers.
 • Eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Het wordt gezien als de waarde in het beursgenoteerde bedrijf. Niet te verwarren met de marktwaarde van een bedrijf, want hier spelen niet meetbare en toekomstige zaken, zoals winstverwachting, ook een rol in. Beleggers kijken bij beursgenoteerde bedrijven vaak naar het eigen vermogen van de aandeelhouder of shareholder equity in het Engels.

Veel gebruikte termen in jaarverslagen

De volgende termen worden veel gebruikt in jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven:

 • EBIT is een Engelse boekhoudkundige term en staat voor Earnings Before deduction of Interest and Tax. In het Nederlands betekent dit zoveel als: winst voor aftrek van renten en belastingen.
 • EBITA is vergelijkbaar met EBIT. De extra letter A staat voor het Engelse amortisation, wat in het Nederlands afschrijving betekent.
 • EBITDA is vergelijkbaar met EBITA. De extra letter D staat voor het Engelse depreciation, wat in het Nederlands afwaardering betekent.
 • EPS staat voor Earnings Per Share en geeft de winst per aandeel (WPA) weer. De winst per aandeel wordt vaak weergegeven als basic en diluted EPS. Bij de basic EPS wordt de winst gedeeld door het totaal aantal uitstaande aandelen. Bij de diluted of verwaterde winst per aandeel wordt ook rekening gehouden met uitstaande aandelenopties.

In het woordenboek voor beleggers zijn meer termen met betrekking tot jaarverslagen opgenomen.

Cijfers op beurswebsites

Een oplettende belegger zal zien dat de cijfers op beurswebsites soms niet overeenkomen met de cijfers uit het jaarverslag. Een aantal veel voorkomende verschillen op een rij:

 • Valuta verschillen. Soms wordt er gerapporteerd in een vreemde valuta (Dollar, GBP etc.) en wordt er op een beurswebsite verrekend naar Euro’s.
 • Gecontinueerde en beëindigde bedrijfsactiviteiten. In jaarverslagen worden er vaak – indien van toepassing – zowel cijfers voor gecontinueerde als beëindigde bedrijfsactiviteiten gerapporteerd. Sommige beurswebsites gaan uit van het geheel, terwijl andere juist alleen de cijfers van gecontinueerde bedrijfsactiviteiten tonen.
 • Aandelensplitsingen. Bij cijfers per aandeel kan er een verschil ontstaan wanneer er een aandelensplitsing plaatsvindt. Sommige beurswebsites rekenen dan ook voor de voorgaande jaren op basis van het nieuwe aantal aandelen.
 • Meerdere beursnoteringen. Bij cijfers per aandeel kan er ook een verschil ontstaan als een bedrijf meerdere beursnotering heeft. Sommige beurswebsites rekenen alleen met het aantal aandelen op een specifieke beurs.
 • Jaargemiddelde of ultimo. Op sommige beurswebsites worden de cijfers per jaargemiddelde aangegeven, terwijl bij anderen juist de stand per einde van het boekjaar gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan zijn de medewerkersaantallen, die dan ook nog eens in FTE of in personen kunnen worden uitgedrukt.

IFRS

IFRS is een internationale standaard voor boekhoudregels. Het is een afkorting voor International Financial Reporting Standards.

Bronnen:
Wikipedia

Lees verder over dit onderwerp

Beleggen in opkomende markten

Alles over beleggen in emerging markets. BRIC landen Als er gesproken wordt over BRIC landen, wordt bedoeld landen met een opkomende markt en specifiek Brazilië,

Think and Grow Rich

In deze Nederlandse editie van Think and Grow Rich, leggen de auteurs je uit hoe de mind van een miljonair werkt. De waarheden en wijsheden

Korte samenvatting

Collecties

Overnamenieuws en geruchten

Een overnamepoging of zelfs maar een gerucht, kan een grote invloed hebben op de koers van een aandeel en uw belegging. In deze gids houden wij u op de hoogte van de laatste overnamegeruchten en nieuwsberichten rondom Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Overzicht beursgangen 2022

Historisch gezien zijn beursintroducties interessant voor beleggers. Lees hoe je hier als gewone belegger van kunt profiteren, wat er allemaal bij komt kijken en welke Nederlandse beursgangen en internationale IPO’s er op de agenda staan.

Beleggen in de chipsector

De vraag naar chips blijft nog steeds ongekend hoog omdat voor veel technologische vooruitgang computerchips nodig zijn. Hier profiteren de chipfabrikanten en de toeleveranciers van. Welke bedrijven zijn er eigenlijk actief in de chipsector en hoe kun je hier als belegger op inspelen?

Beleggen in tech aandelen

Technologie is tegenwoordig overal en de keuze voor tech aandelen is dan ook ruim. Waar moet je op letten bij beleggen in tech aandelen? Hoe

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.