Technische analyse van aandelen

Technische analyse is een methode om de financiële markten te bestuderen. Het doel van technische analyse is het verschaffen van inzicht in toekomstige de koersverwachting. Bij technische analyse kijkt de belegger naar het gedrag van de markt en houdt de belegger verschillende indicatoren in de gaten. Op basis van de verzamelde gegevens probeert de belegger een voorspelling te maken van de richting van de beurskoers.

Inhoudsopgave

Vraag en aanbod

Bij technische analyse van aandelen geldt de balans tussen vraag en aanbod als het uitgangspunt. De beurskoers van een aandeel stijgt wanneer de vraag groter is dan het aanbod. De koers daalt wanneer het aanbod groter is dan de vraag. Voor technische analyse geldt dan ook de stelling, dat koersbewegingen een gevolg zijn van een verandering in vraag en aanbod van het aandeel.

De beurskoers is het uitgangspunt voor de technische analyse. Eventueel in combinatie met het aantal verhandelde aandelen (volume) om in te schatten of de analyse nauwkeurig is. Informatie zoals het beursnieuws, het bedrijfsnieuws of de financiële cijfers van het bedrijf, spelen geen directe rol bij de analyse. Indirect spelen deze zaken wel een rol, maar de belegger gaat er bij technische analyse vanuit dat deze informatie al is opgenomen in de beurskoers. Anders gezegd: Bij technische analyse wordt gesteld dat de markt alles verdisconteert en vertaald in de beurskoers.

Verschillende soorten technische analyse

Er zijn twee bekende vormen van technische analyse. Visuele analyse en kwantitatieve analyse. Bij visuele analyse worden de grafieken van aandelenkoersen door de beleggen bestudeerd. Bij kwantitatieve analyse worden er berekeningen op de aandelenkoers los gelaten.

Omkeerpatroon

Wanneer de beurskoers van een aandeel stijgt, komt er een zeker moment dat de vraag afneemt omdat beleggers de aandelenkoers niet meer in verhouding vinden staan ten opzichte van de onderliggende waarde. Er ontstaat een zekere weerstand. Bij een dalende aandelenkoers geldt hetzelfde.

Een omkeerpatroon is een signaal dat de huidige trend van de beurskoers van het aandeel gaat omslaan of omkeren. Van een opgaande trend (uptrend) naar een neergaande trend (downtrend) en omgekeerd.

Continueringspatroon

Een continueringspatroon geeft een bevestiging van de huidige trend van de beurskoers van het aandeel. Continueringspatronen ontstaan vaak nadat de beurskoers na een periode van stijging of daling, zijwaarts bewogen heeft.

Candle-stick patronen

Bij technische analyse van aandelen of andere ETF’s, gebruikt een belegger vaak hulpmiddelen om de koersbeweging te visualiseren. Een veel gebruikte methode is de candle-stick methode. Een candle-sticks is in beurstermen een visualisatietechniek voor beurskoersen. De kleur van het lichaam van candle-stick geeft aan of de slotkoers hoger ligt dan de openingskoers of dat dit andersom is. Een dunne lijn in het middel van het lichaam van de candle-stick visualiseert de high en low. Een candle-stick kan gemaakt worden voor verschillende intervallen. Vaak wordt de interval van een dag aangehouden, maar intraday candle-sticks zijn ook mogelijk. De candle-stick methode gaat uit van bepaalde herkenningspatronen. De patronen zijn een verzameling van achtereenvolgende candle-sticks die een bepaald patroon uitbeelden. Deze patronen signaleren een omkering of continuering van de beurskoers.

Kwantitatieve analyse

Bij kwantitatieve analyse wordt er niet gewerkt met grafieken of andere manieren om de beurskoers te visualiseren. Bij kwalitatieve analyse gebruikt de belegger berekeningen voor het onderzoek naar de verwachte koersrichting van het aandeel. Hiervoor worden vaak gestandaardiseerde berekeningen gebruikt, die gelden als een indicator voor de aandelenkoers. Bekende voorbeelden hiervan zijn de relatieve sterke (RSI) en het meerdaags gemiddelde (MACD).

MACD

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een indicator voor technische analyse van aandelen bedacht door Gerald Appel.

Pullback

De term Pullback wordt bij technische analyse van aandelen gebruikt om aan te geven dat de koers van een aandeel weer teruggevallen is naar een oude steungrens en weer door stijgt.

Technische analyse niet alleen voor aandelen

Technische analyse is niet alleen geschikt voor beleggen in aandelen. Technische analyse is voor alle vormen van beurshandel van toepassing. Een vereiste is wel dat er voldoende verhandelingen plaatsvinden van het te analyseren object.

Andere beleggingsvormen waarvoor investeerders technische analyse inzetten zijn bijvoorbeeld valuta/forex beleggen of de beurshandel in grondstoffen zoals goud en zilver.

Lees verder over dit onderwerp

Mastering Elliott Wave

Presenting the Neely Method: The First Scientific, Objective Approach to Market Forecasting With the Elliott Wave Theory This work presents the first scientific, objective approach

Korte samenvatting

Collecties

Overnamenieuws en geruchten

Een overnamepoging of zelfs maar een gerucht, kan een grote invloed hebben op de koers van een aandeel en uw belegging. In deze gids houden wij u op de hoogte van de laatste overnamegeruchten en nieuwsberichten rondom Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Overzicht beursgangen 2022

Historisch gezien zijn beursintroducties interessant voor beleggers. Lees hoe je hier als gewone belegger van kunt profiteren, wat er allemaal bij komt kijken en welke Nederlandse beursgangen en internationale IPO’s er op de agenda staan.

Beleggen in de chipsector

De vraag naar chips blijft nog steeds ongekend hoog omdat voor veel technologische vooruitgang computerchips nodig zijn. Hier profiteren de chipfabrikanten en de toeleveranciers van. Welke bedrijven zijn er eigenlijk actief in de chipsector en hoe kun je hier als belegger op inspelen?

Beleggen in tech aandelen

Technologie is tegenwoordig overal en de keuze voor tech aandelen is dan ook ruim. Waar moet je op letten bij beleggen in tech aandelen? Hoe

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.