Wat is een vergadering van aandeelhouders

Wat houdt de vergadering van aandeelhouders van een beursgenoteerd bedrijf in en wat is het verschil tussen een gewone en buitengewone vergadering van aandeelhouders?

Wat is een AVA?

Het bestuur van een beursgenoteerd bedrijf is verplicht om minimaal een keer per jaar verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. Het bestuur roept hiervoor een vergadering uit, de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) of in het Engels annual general meeting of shareholders (AGM).

Gewone vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt ook wel de gewone vergadering van aandeelhouders genoemd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA)

Naast de gewone vergadering zijn er ook buitengewone of bijzondere vergadering van aandeelhouders (BAVA). Deze vergaderingen worden georganiseerd als er zaken moeten worden voorgelegd aan de aandeelhouders van het beursgenoteerde bedrijf. Bijvoorbeeld bij overnames of grote organisatorische of strategische veranderingen binnen het beursfonds.

Deelnemen aan een aandeelhoudersvergadering

Bij de meeste beursgenoteerde bedrijven is op de website terug te vinden wanneer een vergadering van aandeelhouders is uitgeroepen. Iedere aandeelhouder kan zich aanmelden om de vergadering bij te wonen. Zelfs aandeelhouders met maar een aandeel. Het stemrecht tijdens de vergadering is over het algemeen wel naar rato van het aantal aandelen dat de belegger in bezit heeft. De grootaandeelhouders hebben hierdoor veel invloed op de vergadering.

Interessante websites:

Korte samenvatting

Collecties

Gerelateerde boeken

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.