Zo werkt short selling

Short selling van aandelen is het verkopen van geleende aandelen om deze later tegen een lagere koers weer in te kopen en terug te geven aan de eigenaar. De eigenaar van de aandelen is meestal een bank of beursgenoteerd bedrijf.

Inhoudsopgave

Actief beleggen

Het short selling is een methode om in een dalende beurstrend actief te beleggen. Actieve beleggers nemen posities in op aandelen met stijgingspotentieel en shorten aandelen met dalingspotentieel.

Naked short

Bij naked short selling handelt de belegger zonder dat hij de aandelen in bezit heeft, maar belooft deze wel te leveren. Naked shorting heeft een negatief gevolg voor de koper en de daadwerkelijke eigenaar van de aandelen. In 2011 heeft de Europese Unie regels gemaakt om naked short selling aan banden te leggen.

Short squeeze

Shortsellers shorten vaak dezelfde (dalende) aandelen. Hierdoor ontstaan grote short posities. Als het beursgenoteerde bedrijf toch positief ontwikkelt, dan stijgt normaal de koers van het aandeel. Professionele short sellers zullen snel hun verlies nemen en de positie willen afsluiten, lees: de aandelen kopen. Hierdoor ontstaat een koopdruk, waardoor het aandeel verder stijgt en wederom andere short sellers hun positie doet afsluiten. Als de shorter te ver onder water raakt met zijn posities, wordt deze zelfs gedwongen om de positie te sluiten. Hierdoor ontstaat er nog meer opwaartse koersdruk en kunnen mogelijk andere shorters ook weer getriggerd worden. De prijs kan daardoor explosief stijgen, waardoor shorters als het ware uit hun posities geknepen worden. Dit fenomeen wordt een short squeeze genoemd.

Lees verder over dit onderwerp

Korte samenvatting

Collecties

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website en voor optimalisatie.