De afkorting CEO komt van de Engelse term chief executive officer. De CEO is de bestuursvoorzitter of algemeen directeur van de organisatie. De CEO is de eindverantwoordelijke van de organisatie.

De rol van de bestuursvoorzitter kan per organisatie verschillen. In een kleine organisatie is er vaak alleen een uitvoerend bestuur, waar de CEO de voorzitter van is. Bij grotere organisaties is er boven het uitvoerend bestuur een raad van bestuur, waar de CEO voorzitter van is.

Bronnen:
Wikipedia